Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Viktor Baláž Rozvrh
Riaditeľ
balaz@oarv.edu.sk
 
 
Ing. Daniela Žiaková Ži Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca@oarv.edu.sk
 
 
Mgr. Agnesa Balážová Ba Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivan Benčő Be Učiteľ
 
 
Mgr. Oľga Dúdorová Du Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Iveta Emödiová Em Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Ing. Ivana Fafráková Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Ing. Helena Fraňová Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.B
 
 
PaedDr. Emília Gajdošová Ga Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Gášpárová GM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ján Hlaváč Hl Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
 
 
Mgr. Peter Janda Jn Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Daniela Keményová Km Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Alica Koľveková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Eva Koščová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Kováč Ko Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Denisa Kováčová Kc Učiteľka
 
 
ANJ Lektor Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Daniela Lukáčová Lu Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Ing. Stanislava Lukáčová Lk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Kvetoslava Mátrayová Mt Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Diana Mešťanová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Lýdia Mezeiová ML Vychovávateľka
 
 
Ing. Anna Mikolajová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Andrea Murzová Mu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Nora Nagyová NN Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ladislav Rášši Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
 
 
PaedDr. Ondrej Sanisló So Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
 
 
Ing. Anita Sáreníková Sk Triedna učiteľka: III.C
 
 
Ing. Zuzana Šivecová Ši Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ingeborg Tilischová Ti Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Katarína Ujháziová Uj Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
JUDr.Petr Valný Va Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Vidová Vi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Zuzana Záhradníková ZZ Vychovávateľka

© aScAgenda 2015.0.922 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.06.2015

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Rožňava, Ulica akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
    Ulica akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
  • +421 058 7321 481

Fotogaléria