Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  ADK ADK Rozvrh
  COV 1 COV 1 Rozvrh
  COV 2 COV 2 Rozvrh
  ESF poschodie ESF poschodie Rozvrh
  ESF prízemie ESF prízemie Rozvrh
  I. A I. A Rozvrh
  I. B I. B Rozvrh
  II. A II. A Rozvrh
  II. B II. B Rozvrh
  III. A III. A Rozvrh
  III. B III. B Rozvrh
  III.C III.C
  INFORMATIKA 16 INF 16 Rozvrh
  INFORMATIKA 17 INF 17 Rozvrh
  INFOVEK 15 INF 15 Rozvrh
  IU 13 IU 13 Rozvrh
  IV. A IV. A Rozvrh
  IV. B IV. B Rozvrh
  Jazykové laboratórium JAZLAB Rozvrh
  Malá telocvčňa MTV
  Posilňovňa POS Rozvrh
  Učebňa č. 14 V.A
  V. A V. A Rozvrh
  Veľká telocvičňa VTV Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
    Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
  • +421 058 7321 481

Fotogaléria